Plan de integritate privind implementarea SNA 2021 - 2025
Declarație asumarea agendei de integritate
Codul de conduita TNOMID
OMCIN nr. 2373 din 09.05.2019 pt. modificare și completare ROF TNOM Ion Dacian - 2019
Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" - 2018
Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian"
Lista posturilor din cadrul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" (2019)
Lista funcțiilor din cadrul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" (31.03.2019)
Lista funcțiilor din cadrul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" (31.03.2018)
Contractul Colectiv de Muncă
Lista funcțiilor din cadrul Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" (30.09.2018)
Legislația în domeniul achizițiilor publice: HG395_2016_actualizată 08.10.2018
Legislația în domeniul achizițiilor publice: Legea 98_2016_actualizată 08.10.2018