Concurs posturi vacante

My Fair Lady
mai 11, 2021
Daniela Bucșan
mai 26, 2021

Concurs posturi vacante

ANUNȚ

privind concursul organizate pentru ocuparea unui post vacant de execuţie – artist instrumentist (fagot) Gr. II din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a postului vacant de

artist instrumentist (fagot), nivel studii S, Gr. II,vechime în muncă pe post similar de minimum 2 ani.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Rezultat selecție dosare
Rezultat proba practică
Soluționare contestație  proba practică
Rezultat interviu
Soluționare contestație
Punctaje finale
Rezultat final