Concurs posturi vacante

My Fair Lady
mai 11, 2021
Daniela Bucșan
mai 26, 2021

Concurs posturi vacante

ANUNȚ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, şi anume:

 • 1 post, dirijor, studii superioare, licenţiat în muzică – dirijat orchestră
 • 1 post, regizor artistic, studii superioare, licenţiat în artele spectacolului – regie

Vechimea în muncă solicitată pentru posturile de mai sus este de minimum 1 an pe un post similar în instituţii de spectacole cu specific de operetă şi musical;

 • 1 post, artist instrumentist – percuţie, studii superioare – specializarea percuție/derogare nominală de studii, vechime în muncă de minimum 3 ani pe un post similar în instituţii de spectacole cu specific de operetă şi musical;

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 28.06.2021
Etapa a IIa – Proba practică, considerată prima probă: 05.07.2021, începând cu ora 11.00
Etapa a IIIa – Interviul: 07.07.2021, începând cu ora 11.00

ANUNȚ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, şi anume:

 • 2 posturi, solist vocal (soprane),
 • 1 post, solist vocal (mezzo-soprană),
 • 3 posturi, solist vocal (tenori),
 • 1 post, solist vocal (bas),
 • 2 posturi, actor teatru (actor şi actriţă)
 • 1 post, artist liric Gr. II (soprană),
 • 1 post, artist liric Gr. II (mezzo-soprană),
 • 1 post, artist liric (soprană),
 • 2 posturi, artist liric (tenori),

ANUNȚ


privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, şi anume:

 • 2 posturi – artist instrumentist (vioară I), nivel studii S, vechime în muncă pe post similar de minimum 3 ani
 • 1 post – artist instrumentist (vioară II), nivel studii S, vechime în muncă pe post similar de minimum 2 ani
 • 1 post – artist instrumentist (violă), nivel studii S, vechime în muncă pe post similar de minimum 3 ani
 • 1 post – artist instrumentist (violoncel), nivel studii S, vechime în muncă pe post similar de minimum 1 an
 • 2 posturi – solist balet (băieţi), nivel studii S, vechime în muncă pe post similar de minimum 2 ani
 • 2 posturi – solist balet (un băiat şi o fată), nivel studii M/G, vechime în muncă pe post similar de minimum 1 an
 • 1 post – balerin (fată), nivel studii M/G, vechime în muncă pe post similar de minimum 1 an Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel: