Concurs posturi vacante

My Fair Lady
mai 11, 2021
Daniela Bucșan
mai 26, 2021
My Fair Lady
mai 11, 2021
Daniela Bucșan
mai 26, 2021

Concurs posturi vacante

ANUNȚ

privind concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante

de execuţie – artist instrumentist (flaut, percuție) Gr. II

din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor HOTĂRÂRII nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, astfel:

Anexe:

Model formular înscriere
Model adeverință

Rezultat selecție dosare

Artist instrumentist – Percuție
Artist instrumentist – Flaut

Rezultat proba practică

Artist instrumentist – Percuție
Artist instrumentist – Flaut

Rezultat contestații
proba practică

Artist instrumentist – Flaut

Rezultat interviu

Artist instrumentist – Percuție
Artist instrumentist – Flaut

Rezultat contestații
interviu

Artist instrumentist – Percuție

Rezultat final

Artist instrumentist – Percuție
Artist instrumentist – Flaut

btn-lounge-down