Continuare concurs ocuparea postului de solist balet

Concurs pentru ocuparea postului economist specialist
mai 3, 2023
Continuare concurs ocuparea postului de artist instrumentist percuție și flaut
mai 18, 2023

Continuare concurs ocuparea postului de solist balet

ANUNȚ

privind continuarea procedurilor pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție – solist balet (băiat) Gr.IA din cadrul Compartimentului Balet  al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, anunț din data de 26.04.2023.

 

ANUNȚ

 

În baza  prevederilor art. IV alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, potrivit cărora:

„(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante…”;

„(6) Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul”;

„(7) În termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice pe site-ul propriu un anunț cu privire la posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (6) și pentru care concursul poate continua”.

Teatrul Național de Operetă și Musical “Ion Dacian” cu sediul în  B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.70-72, sector 5, anunță continuarea procedurilor pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru unui post vacant de execuție – solist balet (băiat) Gr.IA din cadrul Compartimentului Balet al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, anunț publicat în data de 26 aprilie 2023.

 

Afişat astăzi, 17.05.2022ora 15:00, la sediul și pe site-ul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

****

Serviciul Resurse Umane