Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” este o instituție deschisă, care încurajează dezvoltarea unor parteneriate valoroase, pentru îndeplinirea unei serii de obiective strategice, de la promovarea imaginii instituției la fidelizarea unor categorii specifice de public.

Avantajele unui parteneriat cu Teatrul de Operetă și Musical sunt multiple și se referă la o gamă largă de beneficii.

Tipuri de parteneriate:

1. De imagine
Scop: creșterea vizibilității, asocierea cu un brand de prestigiu la nivel național, schimb de valori asociate brandului;

2. Media
Scop: promovarea imaginii pe diferite suporturi media (print, audio, video, online), creșterea gradului informare al publicului larg cu privire la evenimentele instituției;

3. Comerciale
Scop: promovarea unui produs, susținerea prin intermediul resurselor artistice a unor evenimente de tip corporate (conferințe, aniversări, lansări etc.), dezvoltarea unor facilități de acces la evenimentele instituției pentru grupuri organizate de spectatori;

4. Instituționale
Scop: asocierea cu instituții din același sector de activitate (teatre muzicale, teatre dramatice, muzee, biblioteci, centre culturale) în vederea dezvoltării unor proiecte pe termen mediu/lung, care să pună în valoare resursele existente și să aducă o valoare adăugată activității partenerilor;

5. Sociale/comunitare
Scop: dezvoltarea unor proiecte și programe în folosul unor categorii de persoane din medii dezavantajate (ex. centre de îngrijire a persoanelor vârstnice, centre de plasament) sau spitale, în vederea accesibilizării evenimentelor existente și a folosirii resurselor artistice în scop terapeutic;

6. Educaționale
Scop: creșterea gradului de informare cu privire la domeniul spectacolului muzical în general și la activitatea instituției în special, prin dezvoltarea unor proiecte care au ca scop creșterea gradului de informare și de atașament al spectatorilor tineri și foarte tineri față de acest domeniu.