Solist balet – angajare

Rebecca
aprilie 16, 2023
Cinderella
mai 2, 2023
Rebecca
aprilie 16, 2023
Cinderella
mai 2, 2023

Solist balet – angajare

ANUNȚ
privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant
de execuţie – solist balet (băiat) Gr. IA
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 

 

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor HOTĂRÂRII nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, astfel:

Rezultat selecție dosare
Proba practică
Interviu
Rezultat final
btn-lounge-down