Informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

Hotărârea nr. 832 din 9 noiembrie 2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183595

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

Structura organizatorică (Descarcă)
Atribuțiile departamentelor (Descarcă ROFDescarcă OMCIN 373)
Programul de funcționare și programul de audiențe al instituției

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice:

Manager

Bianca Ionescu-Ballo

Director General Adjunct

Albu Silviu Cristian

Director Economic

Viorica Dragnea

Director Realizare și Promovare Spectacole

Camelia Rădulescu

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Informarea publică directă a persoanelor
Doagă Radu Cristian, Șef Serviciu – Serviciul Marketing și Relații Publice

Tel.: 0754.234.053

E-mail:  marketing@opereta.ro

Adresa instituției: Bulevardul Octavian Goga, nr.1, sector 3, București 030981

d) coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

Adresa instituției

Teatrul Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, Bulevardul Octavian Goga, nr. 1, sector 3, București 030981

Serviciul Marketing și Relații publice
Petitii: marketing@opereta.ro
Tel.: 0754.234.053

Secretariat

e-mail: secretariat@opereta.ro
Tel: 0754.234.053

Pagină web

www.opereta.ro

Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

Bugetul, sursele financiare |  Bilanțul contabil

f) programele și strategiile proprii:

Programe  |  Plan Strategic

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând documentele de interes public (Download lista pdf)

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate (Download lista pdf)

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Formular- tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) (descarcă doc)
Formular- tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) (descarcă doc)

Legslație

Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Proceduri privind accesul la informațiile de interes public

Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă).
Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website.
Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.