Informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

Hotărârea nr. 832 din 9 noiembrie 2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183595

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

Structura organizatorică (Descarcă)
Atribuțiile departamentelor (Descarcă ROFDescarcă OMCIN 373)
Programul de funcționare și programul de audiențe al instituției

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice:

Manager

Radu Petrovici

Director General Adjunct

Albu Silviu Cristian

Director Economic

Viorica Dragnea

Director Realizare și Promovare Spectacole

Camelia Rădulescu

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Informarea publică directă a persoanelor
Doagă Radu Cristian, Șef Serviciu – Serviciul Marketing și Relații Publice

E-mail:  marketing@opereta.ro

Adresa instituției: Bulevardul Octavian Goga, nr.1, sector 3, București 030981

d) coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

Adresa instituției

Teatrul Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, Bulevardul Octavian Goga, nr. 1, sector 3, București 030981

Serviciul Marketing și Relații publice
Petitii: marketing@opereta.ro

Secretariat

e-mail: secretariat@opereta.ro
Pagină web

www.opereta.ro

Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

Bugetul, sursele financiare |  Bilanțul contabil

f) programele și strategiile proprii:

Programe  |  Plan Strategic

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând documentele de interes public (Download lista pdf)

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate (Download lista pdf)

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Formular- tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) (descarcă doc)
Formular- tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) (descarcă doc)

Legslație

Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 –  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Proceduri privind accesul la informațiile de interes public

Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă).
Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website.
Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
Potrivit Ordinului Ministrului Culturii nr. 2793/27.03.2023, taxa de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public este de 1,5 lei/ pagină și se va încasa în contul RO97TREZ70520G3650000XXXX, Trezoreria Sector 5, sau direct la casieria Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Descarcă Ordinul 2793 din 27 mart 2023 privind taxa de copiere