Rezultat etapa a III-a proba interviu

Rezultat etapa a II-a proba practică
iulie 1, 2019
Anunț ocupare post orchestră
iulie 1, 2019
Rezultat etapa a II-a proba practică
iulie 1, 2019
Anunț ocupare post orchestră
iulie 1, 2019

Rezultat etapa a III-a proba interviu

REZULTATELE

 etapei a IIIa (proba interviu)
a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist vocal gradul IA
în cadrul Compartimentului Soli
ști vocali și actori al TNOMID

În urma susținerii etapei aIIIa – proba interviu, a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist vocal gradul IA, în cadrul compartimentului Soliști vocali și actori, al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, punctajele obținute de către candidați sunt următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj
1 Pleșca Andrei Adrian 83,33
2 Budnaru Florin 89,67

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00 în data de 02.07.2019.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) lit. a) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

„Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie“.

btn-lounge-down