SCENART

Arte plastice
ianuarie 17, 2017
EMTU
ianuarie 19, 2017
Arte plastice
ianuarie 17, 2017
EMTU
ianuarie 19, 2017

SCENART – Sprijin pentru competențe în artele spectacolului din România

 

Dezvoltat de Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano, și desfășurat între octombrie 2009 – august 2012 și 1-31 ianuarie 2013, proiectul a fost co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”, valoarea sa fiind de 3.643.318,94 EUR, una dintre cele mai mari finanțări obținute de o instituție de spectacole din România din partea unui organism european.

De-a lungul celor 36 de luni de activitate, proiectul a contribuit la dezvoltarea pieței muncii artelor spectacolului, ale cărei meserii specifice erau slab sau deloc reprezentate în programa educațională a studiilor de specialitate. Astfel, atât Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”, cât și Accademia Teatro alla Scala din Milano au dezvoltat activități de analiză și cercetare în domeniul pieței muncii, activități de formare profesională, precum și activități de adaptare a legislației și instrumentelor existente la realitatea pieței muncii.

Debutul contribuției SCENART la piața muncii artelor spectacolului a constat într-o primă analiză a nevoilor de formare în domeniu, realizată în perioada octombrie 2009 – martie 2010, pe un eșantion format din 100 de respondenți profesioniști în domeniu. Aplicând rezultatele acestei analize, prima etapă de formare din cadrul proiectului SCENART, realizată în perioada aprilie 2010 – ianuarie 2011, a presupus autorizarea unui număr de 15 cursuri de perfecționare pentru 15 profiluri profesionale din domeniul artelor spectacolului. Au fost autorizate astfel următoarele meserii specifice: producător delegat pentru teatru, regizor de scenă, asistent regizor artistic, maestru de lumini, maestru de sunet, video designer, mânuitor-montator decor, electrician iluminare scenă, machior spectacole, recuziter, croitor confecționer costume teatru, costumier, manager de proiect, organizator spectacole și secretar artistic.

La finalul perioadei, în urma atât a activității de formare, cât și a demersurilor legale de asigurare a contextului legislativ (autorizarea cursurilor, elaborarea de standarde ocupaționale, introducerea în Codul Ocupațiilor din România a unor meserii care lipseau), o serie de 94 de profesioniști primeau pentru prima dată Certificate de absolvire a unui curs în meseriile specifice activității în teatru.

A doua etapă de formare (A3) a introdus noi elemente cu privire la formarea profesională în domeniu. Cele 15 cursuri de formare profesională au fost adaptate la cerințele specifice a patru teatre asociate în proiect: Opera Brașov, Teatrul Tineretului Metropolis, București, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Constanța, Teatrul Național Târgu-Mureș. În acest fel, 219 cursanți au beneficiat de parcursul de formare, fiind la rândul lor absolvenți ai cursurilor SCENART. Ultima activitate a proiectului a presupus realizarea unei noi analize cu privire la flexibilitatea pieței muncii în artele spectacolului din punct de vedere al accesului, reconversiei și recalificării profesionale, facilităților de asigurare a flexicurității.

În cadrul proiectului au fost incluse 15 module de formare pentru meseriile specifice artelor spectacolului și un modul de sănătate și securitate în muncă. Cursurile au fost structurate în mai multe sesiuni de formare și au acoperit întreagă paletă de meserii tehnice, tehnico-artistice și administrative din sfera artelor spectacolului, după cum urmează:
1. Producător delegat pentru teatru
2. Regizor de scenă (tehnic)
3. Maestru lumini
4. Electrician iluminare scenă
5. Mânuitor montator decor
6. Recuziter
7. Croitor confecționer costume teatru
8. Costumier
9. Maestru sunet
10. Machior spectacole
11. Asistent regizor artistic
12. Manager proiect
13. Organizator spectacole
14. Secretar artistic
15. Designer video
16. Sănătate și securitate în muncă

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR

Cursurile s-au încadrat în profilul de formare continuă, incluzând exerciții de tip activ-experimental și cuprinzând atât elemente teoretice, cât și practice, menite să determine schimbul de informații între formatori și cursanți și îmbunătățirea competențelor acestora din urmă în ceea ce privește activitatea pe care o desfășoară. Cursurile au avut o puternică orientare către partea practică și au urmărit să dezvolte capacitatea de punere în aplicare a cunoștințelor teoretice dobândite, cu atât mai mult cu cât formatorii desemnați pentru fiecare curs au o bogată experiență în domeniul cultural, recunoscută la nivel național și internațional. Importanța aplicării unei metodologii „formare la locul de muncă” a permis, de fapt, asigurarea legăturii necesare între etapa formatoare și cea tehnico-profesională care prevede aplicarea directă a tehnicilor studiate.

 

FORMATORI

Cursurile din cadrul proiectului au fost susținute de formatori ai Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian” și din cadrul Accademia Teatro alla Scala, profesioniști care activează în domeniul artelor spectacolului, cu pregătire academică și practică.

 

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA – PARTENER TRANSNAȚIONAL

„Accademia del Teatro alla Scala constituie mesajul Teatrului Scala pentru viitor: o ocazie istorică, un loc unde este transmisă mai departe experiența unui teatru ce reprezintă istoria operei în sine. Dacă Scala este o parte a patrimoniului mondial, Accademia reprezintă o parte esențială din Scala. Este cea mai bună investiție în viitor.”

Cu aceste cuvinte, actualul director al Teatro alla Scala, Stephane Lissner, rezumă felul în care Scala se dedică formării noilor talente, o vocație care a luat naștere în 1813, an în care Teatrul a înființat Școala de Balet, o instituție recunoscută astăzi la nivel internațional ca fiind una dintre cele mai bune din lume pentru formarea dansatorilor. Accademia Teatro alla Scala a luat naștere din acest nucleu în 2001 ca o fundație privată, pentru a oferi autonomie Departamentului Școală, Instruire și Dezvoltare din cadrul Teatro alla Scala. Accademia este astăzi o universitate pentru artele spectacolului cu drepturi depline, care pregătește anual peste 400 de noi talente. Accademia este împărțită în patru departamente: Departamentul de balet, Departamentul de muzică, Departamentul de scenă și Departamentul de management. În afară de acestea, Accademia dispune de un Centru de Consultanță pentru cariere în artele spectacolului și de un departament special dedicat dezvoltării transnaționale de programe comunitare și cercetare și formare în domeniul artelor spectacolului. În cadrul departamentului de cercetare și formare în domeniul artelor spectacolului se organizează cursuri de formare la nivel înalt, care sunt, în cea mai mare parte, gratuite și acoperă toate meseriile artelor spectacolului, de la soliști de operă la instrumentiști din orchestră, de la balerini la scenografi, de la design de costume la machiaj, perucherie, de la fotografie de spectacol la manageri și ingineri de sunet.

Pentru mai multe informații despre proiect, vizitați site-ul www.scenart.ro.

btn-lounge-down