Selecție dosare șefi servicii

Rezultat selecție dosare șef atelier gr. II
septembrie 13, 2019
Etapa III post dirijor
septembrie 17, 2019

Selecție dosare șefi servicii

REZULTATUL

etapei I (selecţia dosarelor) din data de 12.09.2019

a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei I, selecţia dosarelor, din data de 12.09.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a analizat dosarele persoanelor înscrise la concurs şi a stabilit următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura Hotărârea comisiei
1 DUMITRAŞCU LAURA MIHAELA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Achiziţii Publice Admis
2 NICOLAE ALEXANDRA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Juridic Admis
3 POSOIU FLORINA DORINA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Resurse umane Admis
4 PREDESCU ELENA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Administrativ Admis

Etapa a II-a – proba scrisă, se desfăşoară în data, 19.09.2019 începând cu ora 09:30, la adresa: bld. O Goga nr.1 Sector 3 – la Sala de repetiţii – COR