Selecție dosare șefi servicii

Rezultat selecție dosare șef atelier gr. II
septembrie 13, 2019
Etapa III post dirijor
septembrie 17, 2019
Rezultat selecție dosare șef atelier gr. II
septembrie 13, 2019
Etapa III post dirijor
septembrie 17, 2019

Selecție dosare șefi servicii

REZULTATUL

etapei I (selecţia dosarelor) din data de 12.09.2019

a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei I, selecţia dosarelor, din data de 12.09.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a analizat dosarele persoanelor înscrise la concurs şi a stabilit următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura Hotărârea comisiei
1 DUMITRAŞCU LAURA MIHAELA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Achiziţii Publice Admis
2 NICOLAE ALEXANDRA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Juridic Admis
3 POSOIU FLORINA DORINA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Resurse umane Admis
4 PREDESCU ELENA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Administrativ Admis

Etapa a II-a – proba scrisă, se desfăşoară în data, 19.09.2019 începând cu ora 09:30, la adresa: bld. O Goga nr.1 Sector 3 – la Sala de repetiţii – COR

 

btn-lounge-down