Rezultatul etapei a II-a (proba practică)

Rezultatul etapei I – selecție dosare
iulie 17, 2019
Anunț post vacant
iulie 25, 2019
Rezultatul etapei I – selecție dosare
iulie 17, 2019
Anunț post vacant
iulie 25, 2019

Rezultatul etapei a II-a (proba practică)

REZULTATUL

etapei a IIa (proba practică) din data de 23.07.2019
a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante
în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ

NUMELE SI PRENUMELE  funcția pentru care candidează Instrumentul punctaJul obţinut mentiune
1 VILVOI TATIANA artist instrumentist, Gr. I vioara I 97,00 ADMIS
2 PETROVICI RADU șef partidă, Gr. I contrabas 99,04 ADMIS
3 FEIER SERGIU DAN artist instrumentist, Gr. I oboi 99,92 ADMIS
4 RADU ANA MARIA artist instrumentist, Gr. I oboi 99,83 ADMIS
5 BOBOIESCU MIHAI artist instrumentist, Gr. I fagot 98,09 ADMIS
6 IORDACHE MIHAIL artist instrumentist, Gr. I fagot 95,27 ADMIS
7 NITICA IOAN IULIAN artist instrumentist, Gr. I fagot 99,81 ADMIS
8 ROȘCA IONUT artist instrumentist, Gr. I fagot 98,81 ADMIS
9 BOERU OCTAVIAN ALEXANDRU artist instrumentist, Gr. I corn 99,33 ADMIS
10 FLOREA CEZAR IULIUS artist instrumentist, Gr. I corn RESPINS (ABSENT)
11 STANCIU STEFAN ROBERT artist instrumentist, Gr. I corn 98,19 ADMIS
12 PARTENIE CIPRIAN MIRCEA artist instrumentist, Gr. I trombon 99,80 ADMIS
13 TAMAȘ IMOLA artist instrumentist, Gr. I percuție 99,53 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până mâine, 25.07.2019, ora 16.00.

 

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 29.07.2019 începând cu ora 11:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.

btn-lounge-down