Rezultate posturi de conducere

Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019
Alexandru Constantin
septembrie 25, 2019

Rezultate posturi de conducere

REZULTATUL

etapei IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura punctaj Mentiune
1 DUMITRAŞCU LAURA MIHAELA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Achiziţii Publice 97 Admis
2 NICOLAE ALEXANDRA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Juridic 97 Admis
3 POSOIU FLORINA DORINA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Resurse umane 97 Admis
4 PREDESCU ELENA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Administrativ 100 Admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

Etapa a III-a – Interviul, se desfăşoară în data, 25.09.2019 începând cu ora 13:00, la adresa: bld. O Goga nr.1 Sector 3 – la Sala de repetiţii – COR