Rezultate posturi de conducere

Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019
Alexandru Constantin
septembrie 25, 2019
Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019
Alexandru Constantin
septembrie 25, 2019

Rezultate posturi de conducere

REZULTATUL

etapei IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura punctaj Mentiune
1 DUMITRAŞCU LAURA MIHAELA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Achiziţii Publice 97 Admis
2 NICOLAE ALEXANDRA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Juridic 97 Admis
3 POSOIU FLORINA DORINA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Resurse umane 97 Admis
4 PREDESCU ELENA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Administrativ 100 Admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

Etapa a III-a – Interviul, se desfăşoară în data, 25.09.2019 începând cu ora 13:00, la adresa: bld. O Goga nr.1 Sector 3 – la Sala de repetiţii – COR

 

btn-lounge-down