Rezultate posturi economiști

Rezultat post machior
septembrie 20, 2019
Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019
Rezultat post machior
septembrie 20, 2019
Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019

Rezultate posturi economiști

REZULTATUL

etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura Punctaj Mentiune
1 RĂDUCAN IONELA ROXANA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Salarizare 98,2 admis
2 TUDORACHE ANA MARIA MIHAELA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Financiar 98,8 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

 Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 25.09.2019 ora 13:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.

btn-lounge-down