Rezultate posturi economiști

Rezultat post machior
septembrie 20, 2019
Rezultat post șef atelier
septembrie 20, 2019

Rezultate posturi economiști

REZULTATUL

etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura Punctaj Mentiune
1 RĂDUCAN IONELA ROXANA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Salarizare 98,2 admis
2 TUDORACHE ANA MARIA MIHAELA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Financiar 98,8 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

 Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 25.09.2019 ora 13:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.