Rezultat post șef atelier

Rezultate posturi economiști
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi de conducere
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi economiști
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi de conducere
septembrie 20, 2019

Rezultat post șef atelier

REZULTATUL

etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II
din cadrul  Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba scrisă) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II din cadrul  Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Mentiune
1 POPESCU EMIL 97 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 25.09.2019 ora 13:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.

btn-lounge-down