Rezultat post machior

Rezultat post artist liric
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi economiști
septembrie 20, 2019

Rezultat post machior

REZULTATUL

etapei a IIa (proba practică) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I,
din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba practică) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I, din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următoarul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele punctaj menţiune
1 BODNAR ADELINA MARIA 100 ADMIS
2 POPESCU DANA ALEXANDRA 56.66 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 25.09.2019 ora 14:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.