Rezultat post machior

Rezultat post artist liric
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi economiști
septembrie 20, 2019
Rezultat post artist liric
septembrie 20, 2019
Rezultate posturi economiști
septembrie 20, 2019

Rezultat post machior

REZULTATUL

etapei a IIa (proba practică) din data de 19.09.2019

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I,
din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba practică) din data de 19.09.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I, din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următoarul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele punctaj menţiune
1 BODNAR ADELINA MARIA 100 ADMIS
2 POPESCU DANA ALEXANDRA 56.66 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 23.09.2019.

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 25.09.2019 ora 14:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.

btn-lounge-down