Rezultatul final pentru postul de solist vocal

Anunț ocupare post orchestră
iulie 1, 2019
Rezultatul etapei I – selecție dosare
iulie 17, 2019
Anunț ocupare post orchestră
iulie 1, 2019
Rezultatul etapei I – selecție dosare
iulie 17, 2019

Rezultatul final pentru postul de solist vocal

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist vocal
gradul IA, în cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian

În urma desfăşurării probelor concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist vocal gradul IA, în cadrul compartimentului Soliști vocali și actori al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în urma centralizării punctajelor obținute de către candidați rezultatul final al concursului este următorul:

Nr. crt. Numele şi prenumele Selecție dosare Punctaj proba practică Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat final concurs
1 Pleșca Andrei Adrian Admis 95,66 83,33 89,50 Admis
2 Budnaru Florin Admis 88,92 89,67 89,30 Respins
3 Nicolescu Matei Admis nu e cazul (absent) Respins

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare

“Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar”.

btn-lounge-down