Rezultat etapa III șefi servicii

Rezultat etapa a III-a post artist liric
septembrie 26, 2019
Rezultat etapa III șef atelier
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa a III-a post artist liric
septembrie 26, 2019
Rezultat etapa III șef atelier
septembrie 28, 2019

Rezultat etapa III șefi servicii

REZULTATUL

etapei aIIIa (Interviul) din data de 25.09.2019

a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei aIIIa (Interviul) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea unor posturi de conducere, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura punctaj Mentiune
1 DUMITRAŞCU LAURA MIHAELA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Achiziţii Publice 99.67 Admis
2 NICOLAE ALEXANDRA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Juridic 95.33

Admis

 

3 POSOIU FLORINA DORINA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Resurse umane 100 Admis
4 PREDESCU ELENA Sef serviciu, Gr. II/Serviciul Administrativ 98 Admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.

btn-lounge-down