Rezultat etapa III șef atelier

Rezultat etapa III șefi servicii
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa III post economist specialist
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa III șefi servicii
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa III post economist specialist
septembrie 28, 2019

Rezultat etapa III șef atelier

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019

a concursului pentru ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II din cadrul
Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II din cadrul  Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Mentiune
1 POPESCU EMIL 96,67 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.

btn-lounge-down