Rezultat etapa III șef atelier

Rezultat etapa III șefi servicii
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa III post economist specialist
septembrie 28, 2019

Rezultat etapa III șef atelier

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019

a concursului pentru ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II din cadrul
Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea unui post de conducere – şef atelier gr. II din cadrul  Atelierului tehnic scenă al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Mentiune
1 POPESCU EMIL 96,67 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.