Rezultat etapa III post economist specialist

Rezultat etapa III șef atelier
septembrie 28, 2019
Rezultat final post machior
septembrie 30, 2019
Rezultat etapa III șef atelier
septembrie 28, 2019
Rezultat final post machior
septembrie 30, 2019

Rezultat etapa III post economist specialist

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019

a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian

În urma desfăşurării etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de economist specialist, Gr. IA, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează/structura Punctaj Mentiune
1 RĂDUCAN IONELA ROXANA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Salarizare 91,67 admis
2 TUDORACHE ANA MARIA MIHAELA Economist specialist, Gr. IA/           Compartimentul Financiar 92 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.

 

btn-lounge-down