Rezultat etapa III post artist instrumentist trompetă

Rezultat etapa II post artist instrumentist – trompetă
noiembrie 26, 2019
Rezultat final post artist instrumentist trompetă
noiembrie 29, 2019
Rezultat etapa II post artist instrumentist – trompetă
noiembrie 26, 2019
Rezultat final post artist instrumentist trompetă
noiembrie 29, 2019

Rezultat etapa III post artist instrumentist trompetă

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviul) din data de 27.11.2019
a concursului pentru ocuparea unui post vacant – artist instrumentist – trompetă
în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ

În urma desfăşurării etapei a IIIa – Interviul, din data de 27.11.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant – artist instrumentist, specializarea trompetă în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ al Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, în baza notelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

nr.crt. Cod identificare punctajul obţinut Admis/Respins
1 TNOMID 1 98,80 ADMIS
2 TNOMID 2 99,56 ADMIS
3 TNOMID 3 99,67 ADMIS
4 TNOMID 4 99,78 ADMIS
5 TNOMID 5 98,98 ADMIS
6 TNOMID 6 99,98 ADMIS

 

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant ….. din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 28.11.2019.

btn-lounge-down