Rezultat etapa II post regizor scenă

Kiss Me, Kate!
octombrie 29, 2019
Gala Extraordinară a Operetei Românești
octombrie 31, 2019
Kiss Me, Kate!
octombrie 29, 2019
Gala Extraordinară a Operetei Românești
octombrie 31, 2019

Rezultat etapa II post regizor scenă

REZULTATUL

etapei a IIa (proba scrisă) din data de 31.10.2019

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de regizor scenă, Gr. IA, din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian

În urma desfăşurării etapei a IIa (proba scrisă) din data de 31.10.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de regizor scenă, Gr. IA, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj Mentiune*
1 TUDOR ANA MARIA ROXANA 90 admis

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 14.00, 31.10.2019.

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 04.11.2019 ora 11:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3.

btn-lounge-down