Rezultat etapa II post artist instrumentist – trompetă

Concert tradițional de Crăciun
noiembrie 22, 2019
Rezultat etapa III post artist instrumentist trompetă
noiembrie 29, 2019
Concert tradițional de Crăciun
noiembrie 22, 2019
Rezultat etapa III post artist instrumentist trompetă
noiembrie 29, 2019

Rezultat etapa II post artist instrumentist – trompetă

REZULTATUL

etapei a IIa (proba practică) din data de 25.11.2019
a concursului pentru ocuparea unui post vacant – artist instrumentist – trompetă
în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ

În urma desfăşurării etapei a IIa – proba practică, din data de 25.11.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant –artist instrumentist, specializarea trompetă în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ al Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, în baza notelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

nr.crt. Cod identificare punctajul obţinut Admis/Respins
1 TNOMID 1 93.97 ADMIS
2 TNOMID 2 91.04 ADMIS
3 TNOMID 3 93.84 ADMIS
4 TNOMID 4 98.63 ADMIS
5 TNOMID 5 90.34 ADMIS
6 TNOMID 6 94.38 ADMIS

 

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 12.00, 26.11.2019.

Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 27.11.2019 începând cu ora 11:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.

btn-lounge-down