Rezultat etapa a III-a post machior

Alexandru Constantin
septembrie 25, 2019
Rezultat etapa a III-a post artist instrumentist
septembrie 26, 2019
Alexandru Constantin
septembrie 25, 2019
Rezultat etapa a III-a post artist instrumentist
septembrie 26, 2019

Rezultat etapa a III-a post machior

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019
a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I, din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIIa (Interviul) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de machior Tr. I, din cadrul Compartimentului Machiaj, Perucherie, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultat:

Nr. crt. Numele şi prenumele punctaj menţiune
1 BODNAR ADELINA MARIA 99 ADMIS
2 POPESCU DANA ALEXANDRA 50.67 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.

btn-lounge-down