Rezultat etapa a III-a – interviu

Anunț post vacant
iulie 25, 2019
Rezultat final concurs orchestră
august 2, 2019
Anunț post vacant
iulie 25, 2019
Rezultat final concurs orchestră
august 2, 2019

Rezultat etapa a III-a – interviu

REZULTATUL

etapei a IIIa (INTERVIUL) din data de 29.07.2019 a concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ

În urma desfăşurării etapei a IIIa – interviul, din data de 29.07.2019 a concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Compartimentului ORCHESTRĂ al Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, în baza notelor acordate de către membrii comisiei de concurs candidații au obţinut următoarele rezultate:

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE funcția pentru care candidează Instrumentul punctajul obţinut mentiune
1 VILVOI TATIANA artist instrumentist, Gr. I vioara I 99,97 ADMIS
2 PETROVICI RADU șef partidă, Gr. I contrabas 99,97 ADMIS
3 FEIER SERGIU DAN artist instrumentist, Gr. I oboi 99,97 ADMIS
4 RADU ANA MARIA artist instrumentist, Gr. I oboi 99,97 ADMIS
5 BOBOIESCU MIHAI artist instrumentist, Gr. I fagot 100,00 ADMIS
6 IORDACHE MIHAIL artist instrumentist, Gr. I fagot 100,00 ADMIS
7 NITICA IOAN IULIAN artist instrumentist, Gr. I fagot 100,00 ADMIS
8 ROȘCA IONUT artist instrumentist, Gr. I fagot 100,00 ADMIS
9 BOERU OCTAVIAN ALEXANDRU artist instrumentist, Gr. I corn 99,97 ADMIS
11 STANCIU STEFAN ROBERT artist instrumentist, Gr. I corn 99,97 ADMIS
12 PARTENIE CIPRIAN MIRCEA artist instrumentist, Gr. I trombon 99,97 ADMIS
13 TAMAȘ IMOLA artist instrumentist, Gr. I percuție 99,97 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 31.07.2019.

btn-lounge-down