Rezultat etapa a III-a post artist liric

Rezultat etapa a III-a post artist instrumentist
septembrie 26, 2019
Rezultat etapa III șefi servicii
septembrie 28, 2019
Rezultat etapa a III-a post artist instrumentist
septembrie 26, 2019
Rezultat etapa III șefi servicii
septembrie 28, 2019

Rezultat etapa a III-a post artist liric

REZULTATUL

etapei a IIIa (Interviu) din data de 25.09.2019

a concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de artist liric Gr. IA,
din cadrul Compartimentului COR al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei a IIIa (Interviu) din data de 25.09.2019 a concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de artist liric Gr. IA, din cadrul Compartimentului COR al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, în baza punctajelor acordate de către membrii comisiei de concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele şi prenumele punctaj menţiune
1 ANGHEL CARMEN 100 ADMIS
2 MOLDOVEANU ANA MARIA 100 ADMIS
3 ONEA GEORGE ALEXANDRU 100 ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până la ora 16.00, 27.09.2019.

btn-lounge-down